INTERIMP
Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst